Hece 34.Özel Sayı Haziran 2017

 165,00

1 iş gününde kargoda

Sadece 2 adet kaldı

Kategoriler: , Etiketler: , ,

Açıklama

Editörün Notu/Editor’s Note / 5

Rasim Özdenoren/Siyah ve Beyaz Yanlış Telakkiler

Black and White (Mis)Conceptions / 13

Koffi Kouakou/Afreedomia

“Afreedomia” / 24

Interview with Koffi Kouakou on Africa’s Past and Future / 36

Koffi Kouakou ile Afrika’nın Dünü ve Geleceği Üzerine / 37

Murat Belge/Africa in Me

Bendeki Afrika / 70

Sedat Aybar/Ekonomik Kalkınma, Güvenlik Mimarisi ve Afrika’nın

Yeniden Paylaşımı

Economic Development, Security Architecture and the New Scramle For Africa / 72

Pusch Commey/Land and Recources in Africa

Afrika’da Arazi ve Doğal Kaynaklar / 105

I. BÖLÜM /CHAPTER: KURAMSAL ÇERÇEVE/THEORETICAL FRAME (1-195)

V. Y. Mudimbe/Güç Tartışması ve Ötekilik Bilgisi

Discourse of Power and Knowledge of Otherness / 113

Achille Mbembe/Hareket Halinde Zaman

Time on Move / 138

Wole Soyinka/Herodot’un Çocukları

Children of Herodotus / 160

Johannes Fabian/Zaman, Anlatı ve Afrika’nın Keşfi

Time, Narration, and the Exploration of Africa / 178

II. BÖLÜM/CHAPTER: AFRİKA’DA ARKEOLOJİ VE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLAR (196-239)

ARCHEOLOGY AND ANTROPOLOGY IN AFRICA

Johannes Fabian/Afrika’nın Belçika’sı

Africa’s Belgium / 196

Nick Sheperd/Afrika’da Arkeoloji Siyaseti

The Politics of Archeology in Africa / 216

III. BÖLÜM/CHAPTER: AFRİKA VE SÖMÜRGECİLİK (240-433)

AFRICA AND COLONIZATION

Nathan Nunn/Afrika Köle Ticaretinin Uzun Vadeli Etkileri

The Long-Term Effects of Africa’s Slave Trades / 240

Benson O. Igboin/Sömürgecilik ve Afrika Kültürel Değerleri

Colonialism and African Cultural Values / 272

Ahamad Faosiy Ogunbado/Sömürgeciliğin Dinler Üzerindeki Etkileri: Güneybatı Nijerya Deneyimleri

Impacts of Colonialism on Religions: An Experience of South- western Nigeria / 287

Macharia Munene/Batı Sahra ve İspanyol sömürgeciliğinin Tarihi

History of Western Sahara and Spanish colonisation / 298

Etim E. Okon/Afrika’da Hıristiyan Misyonlar ve Sömürge Yönetimi

Christian Missions and Colonial Rule in Africa / 327

Mahmood Mamdani/Postkolonyal Afrika’da Siyasal Şiddeti Anlamlandırmak

Making Sense of Political Violence in Postcolonail Africa / 344

Alexander Lee ve Kenneth A. Schultz/İngiliz ve Fransız Sömürge

Miraslarının Karşılaştırılması: Kamerun’un Süreksizlik Analizi

Comparing British and French Colonial Legacies: A Discontinuity Analysis of Cameroon / 367

Edward A. Alpers/Sömürgeciliğin Hizmetinde İslam?

Islam in the Service of Colonialism? / 411

IV. BÖLÜM/CHAPTER: AFRİKA VE DİNLER/AFRICA AND RELIGIONS (434-588)

Nathan Nunn/Sömürge Afrikası’nda Din Değiştirme

Religious Conversion in Colonial Africa / 434

Chinwe M. A. Nwoye/İgbo Kültürel ve Dini Dünya Görüşü: İçerden Bir Bakış

Igbo Cultural and Religious Worldview: An Insider’s Perspective / 445

Ahamad Faosiy Ogunbado/İslam’ın Yoruba Diyarı Üzerine Etkileri

Islam and its Impact in Yorubaland / 472

E.G. Parrinder/İslam ve Batı Afrika Yerel Dinleri

Islam and West African Indigenous Religion / 485

Viera Pawlikova/Doğu ve Güney Afrika’da İslam’ın Yayılışını Tekrar Düşünmek

Rethinking the Spread of Islam In Eastern and Southern Africa / 497

Farid Esack/Cape Müslümanları

The Muslims of the Cape / 531

Beverly B Mack/Fas’tan Nijerya’ya: Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyıllarda Müslüman Kadın Alimler

Muslim Women Scholars in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Morocco to Nigeria / 561

Martin Van Bruinessen/Ondokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Kürt Alimi: Ebubekir Efendi

 

A Nineteenth-Century Ottoman Kurdish Scholar in South Africa: Abu Bakr Efendi / 578

V. BÖLÜM/CHAPTER: AFRİKA KÜLTÜRÜ/AFRICAN CULTURE (589-853)

Ali Mazrui/Milliyetçilik ve Milliyet Arasında Afrika

Africa Between Nationalism and Nationhood / 593

Oyewole Simon Oginni-Joash Ntenga Moitui/Afrika Rönesansı ve Pan-Afrikacılık

African Renaissance and Pan-Africanism / 609

Shamil Jeppie/Timbuktu’da İlim

Timbuktu Scholarship / 630

Sola Adeyemi/Mitlerin Sahnelenmesi, Çağdaşlığın Ritüelleşmesi:

Performing Myths, Ritualising Modernity / 647

Celestine Chukwuemeka Mbaegbu/Afrika’da Müziğin Etkin Gücü

The Effective Power of Music in Africa / 658

Nadine Siegert/Nostalji ve Ütopya

Nostalgia and Utopia / 671

Samora Machel/Beira Konuşması

Beira Speech / 693

Midas Chawane/Rastafari Kültürel Ögelerinin Güney Afrika’da Görülmesi ve Önemi

The Appearance and Significance of Rastafari Cultural Aspects in South Africa / 710

Kasomo Daniel/Geçiş Ayinlerinin Bir Analizi ve Hıristiyanlıkla İlişkisi

An Analysis of the Rites of Passage and Their Relation to Christianity / 734

Andrea Brigaglia/Yirminci Yüzyıl Nijerya’sında Ticânî Eserleri

Tijani Writings in Twentieth-Century Nigeria / 754

Horman Chitonge-Orliance Mfune/Afrika’da Kentsel Arazi Sorunu

The Urban Land Question In Africa / 765

S. L. Rukundwa/Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Banyamulengeler

The Banyamulenge of the Democratic Republic of Congo / 787

Benedict Carton- Robert Morrell/Güney Afrika’da Çubuk Dövüşü

Stick Fighting in South Africa / 800

April R. Summit/Doğu Afrika Masai Yerli Kültürünün Dönüşümü

Indigenous Cultural Transition Within the Maasai in East Africa / 838

VI. BÖLÜM/CHAPTER: PHILOSOPHY IN AFRICA AFRİKA’DA FELSEFE (854-886)

Samuel T. Segun/“Afrika(lı)” Tamlayanının Afrika’da Felsefe için Kullanımı

The Prefix “African” And Its Implication For Philosophy In Africa / 854

Lucky U. Ogbonnaya/Afrika Felsefesinde Varlık Sorunu

The Question Of “Being” In African Philosophy / 870

VII. BÖLÜM/CHAPTER: MODERN AFRİKA EDEBİYATI

MODERN AFRICAN LITERATURE (887-1040)

Nelson Mandela/ Rivonia Savunması

Rivonia Trial / 887

Ngugi wa Thiong’o/Afrika Edebiyatının Dili

The Language of African Literature / 908

Ngugi wa Thiong’o/Afrika Tiyatrosunun Dili

The Language of African Theatre / 938

Harry Garuba/Maskelenmiş Söylem: Wole Soyinka’nın A Dance of The Forests

Oyununda Dramatik Temsil ve Türsel Dönüşüm

Masked Discourse: Dramatic Representation and Generic Transformation in

Wole Soyinka’s A Dance of the Forests / 968

Harry Garuba/Animist Materyalizmin Bilinmeyenlerinde Keşif

Explorations in Animist Materialism: / 985

Ammara Khan/Ben Okri’nin Famished Road Romanı Üzerine

On the Famished Road /1012

Ahmet Sait Akçay/Afrika Edebiyatına Kısa Bir Giriş

A Short Introduction to African Liretature /1018

Adnan Ozer/Negritud ya da Karanlıkta Görmek

The Negritude or Seeing Through Dark /1035

VIII. BÖLÜM/CHAPTER: AFRİKA SİNEMASI/AFRICAN CINEMA (1041-1097)

Mbye Cham/90’lı Yıllarda Afrika Sineması

African Cinema in the Nineties /1041

Rıfat Özçöllü/Afrika Sineması: Dünyaya Tersinden Bakmak

African Cinema: Seeing the World Through the Eyes of Other /1047

Felix Tih/Kamerun Sinemasına Bakış

The Revival of Cameroonian Cinema /1089

IX. BÖLÜM/CHAPTER: TÜRKÇEDE AFRİKA/AFRICA IN TURKISH FICTION (1098-1120)

Laurent Mignon ile Türk Edebiyatında Afrika İmgesi Üzerine

Interview with Laurent Mignon on the Image of Africa in Turkish Liretaure /1098

Sezai Karakoç/Afrika Gerçeği

The Reality of Africa /1103

Ali Karaçalı/Nuri Pakdil’in Afrika’sı

Nuri Pakdil’s Africa /1105

X. BÖLÜM/CHAPTER: TÜRKÇEDE AFRİKA BİBLİYOGRAFYASI AFRICA BIBLIOGRAPHY IN TURKISH (1121-1176)

Yusuf Turan Günaydın/Kara Afrika Bibliyografyası /1121

Katkıda Bulunanlar/ Contributers /1165

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Hece 34.Özel Sayı Haziran 2017” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü
×
×

Sepet