Hece 36.Sayı Özel Sayı Haziran 2018 -2 Cilt-

 105,00

1 iş gününde kargoda

Sadece 2 adet kaldı

Kategoriler: , Etiketler: , ,

Açıklama

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7

I. BÖLÜM:

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Rasim Özdenören/Polemik Üzerine 11

Turan Karataş/Fikirlerin Çarpışması Yahut Kalem Kavgası 17

Şaban Sağlık/İnsanın İçine Kaçan Şeytan’ın Şeytan’ın İçine Kaçan İnsanla Savaşı:

Polemik 23

Umay Türkeş-Günay/Polemiklere Eleştirel Bir Bakış 29

Burak Çavuş/Sosyolojik Bir Hareket Tarzı: Edebî Kavga Yoluyla Kimlik İnşası 33

II. BÖLÜM:

EDEBİYAT-SİYASET ARA KESİTİNDE DİL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

A. TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KALEM KAVGALARI

Mehmet Doruk Kandemir/Edebiyatımızda İlk Kalem Münakaşası:

Mes’ele-i Mebhûsetün Anhâ 39

Yaşar Can /Münazaradan Münakaşaya Uzanan Bir Polemik:

Hayaliyyun Hakikiyyun 44

Senem Gezeroğlu /Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci Etrafında Oluşan

Zemzeme-Demdeme Abes-Muktebes Tartışmaları 51

Mustafa Uçurum/Mektuplar Arasında Muallim Naci ve Beşir Fuad 55

Hünkâr Karaca/Hayaliyyun ve Hakikiyyun Cephelerinde Menemenlizade

Mehmed Tahir ve Beşir Fuad 59

Semih Diri /Türk Edebiyatında “Dekadanlar” Tartışması 68

Yasemin Mumcu/Çocuk Bahçesi Etrafında Rıza Tevfik [Bölükbaşı]- Ömer Naci

Tartışması 85

Özge Şahin/Eleştiri “Gürültüsü” Hüseyin Cahit Yalçın ve Kavgalarım 109

Abide Doğan /Hüseyin Cahit’in Fikir Hareketleri Dergisindeki Polemikleri 121

Halil İlteriş Kutlu /Süleyman Nazif’in Entelektüel Siciline Dair 127

M. Yücel Öztürk /Süleyman Nazif’in Hadisat Gazetesindeki Kalem Kavgaları 139

Serhat Demirel/Genç Kalemler Etrafında Süren Dil ve Edebiyat Tartışmaları 146

Mehmet Sümer/Ömer Seyfeddin’in Polemikleri 153

Emin Gürdamur /Klasiklerin Tercümesi Üzerine İlk Tartışmalar 168

Hilâl Akman /Servet-i Fünun Döneminde Klasikler Tartışması (1897) 181

Canan Sevinç/Polemik Doğuran Bir Polemik: Tevfik Fikret-Mehmed Âkif

Polemiğinden Rıza Tevfik-Babanzâde Ahmet Naim Polemiğine 189

EDEBİYAT-SİYASET ARA KESİTİNDE DİL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

B. CUMHURİYET DÖNEMİ KALEM KAVGALARI

Yusuf Turan Günaydın /Ölümünden Birkaç Ay Sonra Âkif Tartışılıyor 203

Mücahit Gündoğdu /Refik Halit ve Ali Kemal ile Kuvayımilliyecilerin Kavgaları 207

İbrahim Halil Aslantürk /Polemiğin Gölgesinde, Kanıtın Berisinde

Bir Tarih Kongresi 214

Ali Sali/“Lisân Dilenciliği”nden “Cumurluk Başkanlığı”na Türkçe Tartışmaları 221

Mehmet Aycı/“Gül Dikensiz Bitmez İmiş” 255

Gülhan Tuba Çelik /Yan Yana Akan Ters Sular:

Peyami Safa-Nâzım Hikmet Kavgası 258

Şükriye Demir /Bir “Baba” Polemiği: Peyami-Halit Ziya 267

Sema Bayar /Poetikadan Politikaya Nâzım Hikmet’in Yakup Kadri

ile Kalem Kavgası 273

Selma Günaydın /Necip Hikmet Nâzım Fazıl: Karşıt İki Ruhun

Birbirini Besleyen Polemiği 285

Arif Ay/Polemik Bağlamında “Edebiyat Mahkemeleri” 291

Ramazan Kaplan /Necip Fazıl-Bediî Faik “Kırmızı” Polemiği 298

Atakan Yavuz /Tek Taraflı Bir Kalem Münakaşası/Asaf Hâlet Çelebi – Necip Fazıl 306

D. Mehmet Doğan /Aksiyon-Hareket Polemiği, Yahut

Necip Fâzıl’la Nureddin Topçu 313

Hayrettin Durmuş /Peyami Safa-Aziz Nesin Kavgası 320

Hale Sert/Bay Nurullah Ataç’ın Çatmaları 326

Âtıf Bedir/Rasim Özdenören-İsmet Özel: Edebiyatta Evrensellik

ve Yerellik Üzerine Bir Tartışma 333

Özgür Gedikli /Cevapsız Kalan Bir Polemik Yazısı: Ücük Devrimi Üzerine 339

İbrahim Demirci/Nuri Pakdil – Ne Polemik Ne Tartışma, Konuşma 343

Âtıf Bedir/Halkın Dostları Dergisi Çıkış Bildirisi Üzerinden

İsmet Özel-Ahmed Arif Polemiği 374

Metin Acıpayam/Lütfi Bergen-İsmet Özel-Hilmi Yavuz

Arasında Bir Medeniyet Tartışması 379

Hünkâr Karaca/Arif Ay’ın Edebî Polemikleri/ Eleştirileri ve

İdeolojinin Kıskacındaki “Şiir” 390

Fikri Aydemir/Muhafazakâr Sanat Tartışması 400

Mehmet Kahraman/Hiç Bitmeyen Tartışma: Edebiyat Ödülleri 408

Selmani Karadoğan/Tenkit Sahasında Bir Zaptiye: Polemik 415

III. BÖLÜM:

ŞİİR EKSENİNDE KALEM KAVGALARI

Dursun Ali Tökel/Divan Edebiyatında Polemik 437

Şevkiye Kazan Nas/XVI. Yüzyıl Tezkirelerinin Işığında Şairler Arasında

Polemik ya da Söz Dalaşı 451

Şahin Köktürk /Halk Edebiyatının Polemik Neresinde? 480

Yâsemin Akkuş Yavuz/Cesârî’nin Meydan Kavgası 488

Mehmet Kahraman/Yunus Etrafında Bir Polemik: Burhan Toprak ve

Abdülbaki Gölpınarlı 494

Sema Noyan /Ziya Paşa ve Namık Kemal’in Dil ve

Edebiyat Görüşleri Çerçevesinde Yaşanan Polemikler 500

Orhan Güdek/“Dostluğumuzun Cinsi Onların Anlayacağı Neviden Değildir”

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı Üzerine 519

Nedim Uzsoy /Cumhuriyet Döneminin ilk Modernist Çıkışı “Putları Yıkıyoruz” 527

Mehmet Can Doğan/Ahmet Haşim ile Yakup Kadri’nin Nâzım Hikmet’i 537

Hürdünya Şahan/Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Karşı Çıkışı:

Yedi Meşaleciler Etrafında Gelişen Tartışmalar 544

Yalçın Armağan/Başlamadan Biten İmge Kavgası 552

Zeynep Arkan/Attilâ İlhan’ın İkinci Yeni ile Savaşı 562

Şule Erge/Attilâ İlhan’ın Garip Şiirine Karşı Yürüttüğü Mücadele 568

Şeyma Kitapçı /Mavi’nin Gizli Çekmecesi: Ahmet Oktay’ın Polemikleri 576

Aziz Kağan Güneş/Perçemli Sokak’a Dair Tartışmalar 586

Halil Ünal /İkinci Yeni Şiirinin Yol Açtığı Tartışmalar 588

Seda Öztürk/Muzaffer Erdost ve Fikret Şahoğlu Çatışması 604

Osman Özbahçe/Büyük Tartışma 608

Mine Nihan Doğan/Üzerine Bahis Oynanan Bir Şair: Turgut Uyar 636

Ertan Örgen/Turgut Uyar’ın Divan’ı Etrafında Tartışmalar 643

Kadir Korkut /Yerçekimli Polemik 649

Meral Yüksel/Tartışma Yazıları Odağında Çağının Eleştirisi 656

Ahmet Menteş /Roni Margulies – Haydar Ergülen 665

Ali K. Metin /Eleştiride Kişilik ve Ahlak Temelli Bir Polemiğe Dair 672

Hasan Bozdaş /80 Şiirinin Tasfiyesi Polemiği 675

Mehmet Solak /Yücel Kayıran’ın “Parçalı Ham.” Eleştirisi

Yahut Mecrasını Yitiren Bir Tartışma 686

Mert Özden/Mehmet Aycı Polemikleri 699

Bâki Ayhan T./“Soylu Yenilikçi Şiir” Tartışmaları 706

Yunus Emre Altuntaş/Modern Zaman Kavgaları

(2000 Sonrası Elektronik Ortamdaki Tartışmalar) 723

IV. BÖLÜM:

ROMAN EKSENİNDE KALEM KAVGALARI

Uğur Yıkan/Cadı Aslında Kimi Çarpıyor? 737

Mehmet Narlı /Orhan Kemal ve Tarık Buğra Arasında

“Romanda Şive” Tartışmaları 758

Kâmil Büyüker/Romanda Konu, Mesajın Belirleyicisi midir ya da

Küçük Ağa’nın İslamcılığı 762

Bedia Koçakoğlu/İçimizdeki Şeytan’a Doğru Yürümek:

Beş Adımda Ali-Atsız Davası 767

Hatice Bildirici/Tutunamayanlar Polemiği 789

Macit Balık – Seyit Battal Uğurlu/Bir Sahtekârlık Suçlaması:

Bir Düğün Gecesi Huxley’den Aşırma mı? 802

İrfan Çevik /Benzer Romanlar Benzemez İhtiraslar 829

Ülkü Eliuz/Yaratıcı Yıkıcılığa Eleştiri: Dücane Cündioğlu’nun

Aşk Romanı Değerlendirmeleri 839

Kaan Eminoğlu /İdeolojik Motivasyonlu Bir Kara Kitap Okuması:

“Görünmez Adam”, Orhan Pamuk’a Karşı 846

BİBLİYOGRAFYA

Yusuf Turan Günaydın/Türk Edebiyatında Polemik Bibliyografyası 857

DİZİN 877

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Hece 36.Sayı Özel Sayı Haziran 2018 -2 Cilt-” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü
×
×

Sepet